Jedną z opłat, jakie obok VAT-u i cła trzeba ponieść w związku ze sprowadzeniem do Polski samochodu ze Stanów, jest akcyza. To po prostu kolejny podatek pośredni – przymusowy, bezzwrotny, trafiający do budżetu państwa. Akcyzę kojarzy się przede wszystkim z takimi produktami, jak napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, dla których danina ta sięga nawet 75% ceny końcowej. W przypadku używek obłożenie akcyzą, a co za tym idzie – wzrost ceny, ma spowodować spadek zainteresowania konsumentów i ograniczenie spożycia.

Akcyza w branży motoryzacyjnej

Jednak akcyzą objęte są też dobra związane z szeroko rozumianą branżą motoryzacyjną. Są wśród nich m.in. paliwa oraz wszelkie inne produkty służące celom napędowym, uważane za tzw. dobra infrastrukturalne, a także samochody, w tym te sprowadzane z terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku importu do Unii Europejskiej akcyza na samochody z USA jest wymagana, a obowiązujące stawki tej daniny wyrażone są w procencie ceny auta, jakie kupujemy. Podatek od samochodów osobowych pobierany w Polsce zależy od pojemności silnika nabywanego pojazdu. Dla aut, których pojemność silnika nie przekracza 2000 cm sześciennych zastosowanie ma stawka akcyzy 3,1%, natomiast dla tych o silnikach o pojemności co najmniej 2001 cm sześciennych obowiązuje stawka 18,6%.

Akcyza na samochody z USA – jak ją liczyć

Warto pamiętać, że w przypadku wwozu auta ze Stanów i dokonywania odprawy celnej w porcie docelowym na terenie UE akcyza naliczana jest nie od wartości nominalnej auta widocznej na fakturze, ale od wartości celnej. Na wartość celną składa się właśnie cena zakupu auta, a dodatkowo koszt jego przetransportowania oraz ubezpieczenia aż do granic Unii. Uwzględnienie tych wydatków oczywiście nieco zwiększa kwotę akcyzy należnej w momencie clenia naszego nowego samochodu. W dodatku od tej samej, szerszej podstawy (wartości celnej) wylicza się także cło, które trzeba będzie zapłacić, gdy nasze auto dotrze do portu na terenie UE. Z kolei VAT zapłacimy od wartości celnej powiększonej o akcyzę i cło.

Akcyza – na co trzeba uważać

Akcyza na samochody z USA to podatek, jaki trzeba zapłacić w trakcie odprawy celnej – tuż po tym, jak statek ze Stanów dobije do portu docelowego w Unii Europejskiej (najpewniej w niemieckiej Bremie), a auto zostanie wyładowane na ląd. Odprawa wiąże się też z koniecznością uiszczenia cła i podatku VAT. Warto wiedzieć, że jeśli jej miejscem będą Niemcy, stawka podatku VAT będzie nieco niższa niż byłaby w Polsce – wyniesie 19% zamiast 23%.

Aby w ogóle móc opłacić akcyzę i dopełnić wszelkich formalności związanych z odprawą celną, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Poza fakturą oraz dokumentem własności auta (Certificate of Title) potrzebne będą także dwie deklaracje – eksportowa nadawcy oraz dotycząca towarów niezabezpieczonych. Natomiast dowód dokonania odprawy celnej (a tym samym uiszczenia wszelkich opłat, w tym akcyzy) warto dobrze zabezpieczyć – będzie potrzebny do dokonania rejestracji samochodu ze Stanów w polskim urzędzie.